Nieuwe lijn Ocicat kruising met Abessijn    
  Ocicat kater GIC GIP Meulicats Denzel     Abessijn poes GIC Orchidee
       

Nadat we kennis hadden gemaakt met de fokkers van Orchidee hebben de serieuze plannen, voor het opstarten van een Oci-Aby lijn, meer gestalte gekregen.

In een aantal gesprekken is gesproken over het doel van het opzetten van deze nieuwe lijn:
1. verbreding van het ras door o.a. het inbrengen van de Abessijn dit is tot 2015 toegestaan
2. de Ocicat waar mogelijk verbeteren qua uiterlijk en de gezondheid waarborgen

Bij deze Oci-Aby lijn is er gekozen voor het opzetten van een zilverlijn. Dit is een extra uitdaging.
Zo’n Oci-Aby lijn zet je niet zo maar op. Daar gaat een gedegen planning aan vooraf. Het zoeken naar de mooiste en beste vertegenwoordigers van beide rassen. De keuze is gevallen op de Abessijn blue zilver poes “GIC Orchidee” met als partner onze topkater Ocicat kater GIC GIP Meulicats Denzel, chocolate zilver spotted.

De zilver Abessijn is bij de FIFe (Fédération Internationale Féline) TICA etc. een erkende kleur. Bij de kattenverenigingen in Nederland, Europa en landen buiten Europa (al dan niet lid van de FIFe), is de zilver Abessijn erkend en kunnen de nakomelingen geregistreerd worden. In de USA (m.n. de CFA, Cat Fanciers Association) wordt de zilver Abessijn niet erkend en de nakomelingen kunnen pas na 5 generaties bij de CFA geregistreerd worden.

De kattenvereniging waarbij de Abessijnenfokker is aangesloten heeft formeel toestemming verleend voor deze uitkruising. Deze toestemming is noodzakelijk i.v.m. het verkrijgen van stambomen c.q. afstammingsbewijzen voor de toekomstige kittens.

Orchidee en Denzel zijn beiden getest op: FeLV en FIV. Daarnaast zijn ze getest op erfelijke afwijkingen die kunnen voorkomen in een van beide of beide rassen: HCM, PKD, PKDef en PRA. Orchidee is tevens getest op Patella Luxatie. Alle testuitslagen bleken gelukkig negatief te zijn.
Natuurlijk is de gezondheid van de beide katten van groot belang. Het zijn immers de grondleggers voor generaties toekomstige Ocicatten.

Orchidee heeft een bezoek gebracht aan Denzel en de kittens zijn geboren op 18-09-2009 3 katertjes en 3 poesjes.

Aandere fokkers zich bereid verklaard hun steentje te willen bijdragen. Zij zullen de kittens geboren uit deze Oci-Aby combinatie opnemen in hun eigen fokprogramma. Wederom met inzet van de beste fokdieren zullen zij werken aan een volgende generatie.
De eerste generaties kittens (F1) zullen ticked zijn, dit betekent dat pas in de 2de (F2) generatie kittens geboren kunnen worden met het zo karakteristieke spotted patroon van de Ocicat. Vanaf de 3de generatie zijn de spots bij de meeste kittens aanwezig. Ook de kittens waarmee niet gefokt gaat worden verdienen een liefdevol thuis. Het is dus zaak zoveel mogelijk mensen te interesseren voor dit project.
Gelukkig hebben zich al een aantal mensen bereid verklaard graag te willen meewerken aan het fokprogramma of een kitten met een ticked vacht op te nemen om van te houden.

Als alles naar wens verloopt zullen wij een steentje hebben bijgedragen aan het garanderen van het voortbestaan van de Ocicat. Door het creëren van nieuwe lijnen wordt het inteelt percentage verlaagd en kan het ras zijn vitaliteit en & levensvatbaarheid behouden.

Bent u geinteresseerd in het verloop van deze nieuwe Oci-Aby combinatie wanneer er nieuws is zullen wij dit via onze website kenbaar maken.

Aisha Meulica Ocicat F1 kittens geboren van Aisha en Barwon 31-3-2011

Toi Toi Ocicat F2 kittens geboren van Toi en Falko 16-11-2012