Disclaimer  

Disclaimer website:

Er is veel aandacht en zorg besteed aan deze website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, correct en actueel mogelijk is.

Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Eventuele hyperlinks naar andere sites worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Wij kunnen de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen echter niet garanderen.

Het is niet toegestaan om de informatie op deze website te kopiëren, te verveelvoudigden en/of openbaar te maken, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere Copyright rechten.

Voor de reproductie of het gebruik van teksten en van multimedia-informatie (geluid, beeld (foto’s), software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist van de eigenaar van deze website ‘Meulicats’.

Uw gebruik van de Meulicats website houdt in dat u onze algemene voorwaarden en deze disclaimer accepteert.